Nhà phân phối chính thức của Fujifilm tại Việt Nam

Máy in phim x-quang

Drypix Lite


Công suất in cao, hiệu quả, chất lượng hình ảnh trên phim tốt, đáp ứng được yêu cầu cao trong chẩn đoán y tế

      - Nguyên lý in : Nhiệt
      - Số khay phim : Tối đa 2 khay
      - Tốc độ in : 50 phim/giờ (Phim 35x43cm)

    - Loại máy in phim để bàn kiểu mới
    - Hỗ trợ nhiều cỡ phim
    - Mở rộng tối đa 2 ngăn phim

 

Sản phẩm khác