Nhà phân phối chính thức của Fujifilm tại Việt Nam

Phim x-quang

Phim Khô Laser


Có các kích cỡ phim :
    - Phim XQ FUJI 35cm x 43cm DI-HL   100 Tờ/hộp
    - Phim XQ FUJI 36cm x 36cm DI-HL   150 Tờ/hộp
    - Phim XQ FUJI 25cm x 30cm DI-HL   150 Tờ/hộp
    - Phim XQ FUJI 20cm x 25cm DI-HL   150 Tờ/hộp

Sản phẩm khác