Nhà phân phối chính thức của Fujifilm tại Việt Nam

Phim x-quang

Phim Khô Nhiệt

Có các kích cỡ phim :
   - Phim khô XQ FUJI 35cm x 43cm  DI-HT   100 Tờ/hộp
   - Phim khô XQ FUJI 26cm x 36cm  DI-HT   100 Tờ/hộp
   - Phim khô XQ FUJI 25cm x 30cm  DI-HT   100 Tờ/hộp
   - Phim khô XQ FUJI 20cm x 25cm  DI-HT   100 Tờ/hộp

Sản phẩm khác