Nhà phân phối chính thức của Fujifilm tại Việt Nam

Phim x-quang

Phim Ướt


 Có các kích cỡ phim :
    - Phim XQ FUJI 35cm x 35cm HRU    100 Tờ/hộp
    - Phim XQ FUJI 30cm x 40cm HRU    100 Tờ/hộp
    - Phim XQ FUJI 24cm x 30cm HRU    100 Tờ/hộp
    - Phim XQ FUJI 18cm x 24cm HRU    100 Tờ/hộp

Sản phẩm khác