Nhà phân phối chính thức của Fujifilm tại Việt Nam

Vật tư tiêu hao

Bóng đèn X-Quang


Ống phát tia X dương cực xoay RAD-68
Kiểu lắp : Diamond
Nhà sản xuất : Eureka 

Sản phẩm khác