Nhà phân phối chính thức của Fujifilm tại Việt Nam

Vật tư tiêu hao

IP Cassette


Được thiết kế với mục đích quan trọng nhất là bảo vệ tấm tạo ảnh (IP). IP Cassette góp phần quan trọng vào quá trình vận hành hệ thống X-Quang kỹ thuật số.

Các loại IP Cassette :
 
IP Cassette Type CC
IP Cassette Type CC
IP Cassette tiêu chuẩn, có hoặc không có lá chì phía sau
·         14" x 17" (35.4 x 43.2 cm)
·         14" x 14" (35.4 x 35.4 cm)
·         10" x 12" (25.7 x 30.5 cm)
·         8" x 10" (20.3 x 25.4 cm)
·         15 x 30 cm

 
IP Cassette Type CH
IP Cassette Type CH
IP Cassette để chứa tấm tạo ảnh IP HR-V 
·         24 x 30 cm
·         18 x 24 cm

 
IP Cassette Type DS
IP Cassette Type DS
IP Cassette chưa tấm tạo ảnh IP ST-BD
·         24 x 30 cm
·         18 x 24 cm
 
 IP Cassette Type DM
IP Cassette Type DM
IP Cassette để chứa tấm tạo ảnh 2 mặt đọc nhũ ảnh
·         24 x 30 cm
·         18 x 24 cm

 

Sản phẩm khác