Nhà phân phối chính thức của Fujifilm tại Việt Nam

Tin tức

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Ngày 20/9/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2013/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Nghị định sẽ thay thế Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ và có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2013.
Ngày cập nhật : 08/05/2015 , Lượt xem : 2923

Nghị định gồm 4 Chương và 49 Điều gồm:
Chương 1: Quy định chung (Điều 1 – Điều 4);
Chương 2: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 5 – Điều 42);
Chương 3: Thẩm quyền xử phạt (Điều 43 – Điều 46);
Chương 4: Điều khoản thi hành (Điều 47 – Điều 49).
          Điều khoản chuyển tiếp: đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử xảy ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.
            Theo Nghị định này, mức phạt tiền đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 2.000.000.000 đồng.
          Cũng theo Nghị định này, mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế được quy định như sau:
          - Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau 07 ngày làm việc kể từ ngày có thiết bị X- quang chẩn đoán y tế, X- quang thú y; không khai báo bổ sung với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những thông tin thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ về tên cá nhân, tổ chức được cấp giấy phép, nhân viên phụ trách an toàn, địa chỉ cơ sở, tình trạng thiết bị bức xạ sau 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm có sự thay đổi; khai báo không đầy đủ thông tin của nguồn phóng xạ theo quy định.
          - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tiến hành công việc bức xạ khi giấy phép hết hạn sử dụng không quá 30 ngày làm việc; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, X-quang thú y mà không có giấy phép.
          - Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không có bản hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân gắn tại nơi làm việc của nhân viên bức xạ; Không thông báo kết quả đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ;
          - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Để liều chiếu xạ đối với công chúng, liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ vượt quá liều giới hạn theo quy định; Không kiểm xạ định kỳ nơi làm việc của nhân viên bức xạ theo quy định hoặc ít nhất một lần trong một năm; Không trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ; Không tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất một lần trong 03 tháng; Không có biện pháp xử lý khi kết quả liều chiếu xạ cá nhân bị cao bất thường.
          - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không lưu giữ một trong các tài liệu sau đây: Kết luận thanh tra, kiểm tra, tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ.
          - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi bố trí người không có chứng chỉ nhân viên bức xạ đảm nhiệm công việc phụ trách an toàn;
          - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo định kỳ hằng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
          - Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí biển báo bức xạ, dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm bức xạ, đèn báo hoạt động bức xạ tại cửa ra vào phòng đặt, vận hành thiết bị khi sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, X-quang thú y.

​Trích  thuvienphapluat.vn